ISO 9001ISO 14001ISO 18001ISO 17025
TestOne Multimetre, Osiloskop, Pens Ampermetre, İzolasyon Meğeri, Kalibratör, Ölçü aleti, Ohmmetre, Meger, Datalogger ve Termal Kameralar

Toprak Megerleri

Topraklama; enerji üretim, iletim ve dağıtım şebekelerinde insan hayatı ve bazı aygıtların korunması bakımından yapılan en etkili önlemlerden biride topraklamadır. Topraklama işletme akım devresinin bir noktasının veya bir tesisisin akım taşımayan iletken kısımları ile toprak arasında iletken bir bağlantı kurmak olarak tanımlanabilir
Toprak Megerlerinin ölçebildiği topraklama çeşitleri
• Koruma Topraklaması
• İşletme Topraklaması
• Yıldırıma Karşı Yapılan Topraklama
Benzer şekilde Toprak Megerlerinin ölçebildiği topraklama direç çeşitleri
• Özgül Toprak Direnci
• Topraklayıcının veya Topraklama Tesisinin Yayılma Direnci (RE)
• Topraklama Direnci
• Toplam Topraklama Direnci
• Topraklama Empedansı (ZE)
• Darbe topraklama direnci