Şartnameler

ESCORT 179 Dijital Multimetre Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz en az 9000 (dokuzbin) sayımlı olup autorange (Otomatik Skala Ayarı) özelliği olmalıdır.
 2. Cihaz Harmonik Oran Ölçümü yapabilmelidir.
 3. Cihaz True RMS ölçüm sistemine göre ölçüm yapmalıdır.
 4. Cihaz en az 1000V AC/DC gerilim ölçümü yapabilmelidir.
 5. Cihaz en az 10A AC/DC akım ölçümü yapabilmelidir.
 6. Cihaz en az 30(otuz)Mega ohm ‘a  kadar direnç ölçmesi yapmalıdır.
 7. Cihaz en az 50(elli)kilo herz ‘e  kadar frekans  ölçmesi yapmalıdır.
 8. Cihaz En az  9000(dokuzbin) Mikrofarad kadar kapasite ölçümü yapabilmelidir.
 9. Cihaz diyot, kısadevre ölçümlerini yapabilmelidir.
 10. Cihazın Ekranı LCD olmalıdır
 11. Cihazın 2 adet sıcaklık ölçüm kanalı olmalıdır.
 12. Cihaz minimum 5 (beş) yıl garantili olmalıdır.