ISO 9001ISO 14001ISO 18001ISO 17025
TestOne Multimetre, Osiloskop, Pens Ampermetre, İzolasyon Meğeri, Kalibratör, Ölçü aleti, Ohmmetre, Meger, Datalogger ve Termal Kameralar

FOTOVOLTAİK BOARD HPS Type 1040 / SOLAR PANEL Type 1041

Fotovoltaik deney seti

Açıklama

FOTOVOLTAİK BOARD, Type 1040/SOLAR PANEL Type 1041

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TEMELLERİ / Fotovoltaik DENEY SETİ

·        Fotovoltaikler için şebekeden bağımsız uygulama sistemi.

·         Deneyleri doğal güneş ışığı ya da laboratuvardaki lamba ile yapmak mümkündür.

·         Solar panelin eğim açısı ve dönüşü basılmış skala kullanılarak tam olarak ayarlanabilir.

·         SOLAR Panel’e tel ve bypass diodları direk olarak takılabilir.

·         PHOTOVOLTAİK BOARD direnç kutusu ile, dört farklı tüketici ve enerji depolar.

·        FOTOVOLTAİK BOARD’da üzerinde akım, gerilim ve güç ölçer mevcuttur.

Fiziksel prensipler;

·         Bir fotoelement olarak LED

·         Güneş hücresi olarak DİYOT 

·         Çeşitli ışık kaynakları için gözlem

 Güneş hücrelerinin gözlemi;

·         Farklı ışık yoğunluklarında yüksüz gerilim ve kısa devre akımı

·         Kısmi korunan güneş hücresi ile yüksüz gerilim ve kısa devre akımı

·         Dolma faktörü ve güç karekteristiği

·         Güneş hücresinin sıcaklık karşısında davranışı

·         Akım, gerilim ve güç üzerinde sapma açısının etkisi

Güneş modüllerinin yapısı;

·         Güneş hücrelerinin seri ve paralel devreleri

·         Kısmen gölgelenme olaylarında davranış

·         Şönt diotları ya da bypass diyotları

·         Tel ya da ters diyot

Enerji depolama

·         Şarj ve deşarj

·         Deşarj koruması

·         İzolasyonlu sistemde devreler (ada)

·         Çeşitli tüketicileri yükleme

  

  Fotovoltaik Board Solar Panel ile                         Lamba                                       Solar Modül

Ürün Özellikleri

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

Etiketler: , , , , ,