Şartnameler

pH / mV/ sıcaklık/ iletkenlik/ çözünmüş oksijen/tuzluluk ölçüm Cihazı Cx-401 Teknik Şartnamesi

1) Cihaz pH / mV/ sıcaklık/ iletkenlik/ çözünmüş oksijen/tuzluluk ölçüm konstrasyonu gibi ölçümleri yapabilmelidir.

2) Cihaz tüm fonksiyonlar yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlikle karakterize edilmiş olmalıdır.

3) Cihaz Portatif tipte olmalıdır.

4) Cihaz damıtık su ve yoğun tuzlu ortamda iletkenlik ölçümü yapabilmelidir.

5) Cihaz geniş aralıkta NaCl ve KCl tuz çözelti kapsama özelliğine sahip olmalıdır.

6) Cihaz İletkenlik ölçümünden TDS sayımını yapabilmelidir.

7) Cihaz atmosfer basıncı ölçüm özelliği bulunmalıdır.

8) Cihaz atmosfer basıncı ve tuzluluk etkileri hesaba katılarak oksijen konsantrasyon ölçümünü yapabilmelidir.

9) Cihazın pH ölçüm aralığı en az -2 ile + 16 arasında olmalıdır.

9) Cihaz en az ± 1000 mV ölçüm aralığında olmalıdır.

10) Cihazın iletkenlik ölçüm kademesi en az 0-2 S/cm olmalıdır.

11) Cihaz tuzluluk ölçümüde yapabilmelidir.Ölçüm kademesi 0 ila 200 g/l KCl ve 0 ila 250 g/l NaCl

12) Cihazın çözünmüş oksijen ölçüm kademesi en az % 0-400 veya 0-60 mg/lt olmalıdır.

13) Cihaz -50 ila 200 °C, arasında sıcaklık ölçümü yapabilmelidir.

14) Cihaz otomatik yada manuel sıcaklık kompanzasyonuna sahip olmalıdır.

15) Cihazın tuşları dokunmatik olmalıdır.

16) Cihaz su geçirmez olmalıdır.

17) Cihazın PH ve iletkenlik ölçer probları cam olmalıdır.

18) Cihazın prob girişleri soketli olmalıdır.

19) Cihaz sıcaklık, saat ve tarihle beraber 200 test sonucu veri kaydını yapabilmelidir.

20) Cihaz PC ve RS-232 çıkışına sahip olmalıdır.

21) Cihazın Türkiye ithalatçısı TSE den akredite kendine ait teknik servisi olmalıdır.

22) Cihazın CE sertifikası olmalıdır.