Şartnameler

pH Metre Masa tipi CP-501 Teknik Şartnamesi

1) Cihaz çeşitli elektrotlarla temiz su ,atıksu,toprak gibi alanlarda ölçüm yapabilmelidir.

2) pH ,redoks (mV) ve sıcaklık ölçümü yapabilmelidir.

3) pH ve mv ölçümlerini bir probdan yapabilmelidir.

4) 5 noktada otomatik veya manuel olarak kalibrasyon yapabilmelidir.

5) Cihaz sıcaklık kompanzasyona sahip olmalıdır.

6) Dahili saat ve tarih bulundurma özelliği olmalıdır.

7) Ölçüm aralıkları

PH ölçüm aralığı -2 pH ……. 16 pH
mV ölçüm aralığı -1000mV …… +1000 mV
sıcaklık ölçüm aralığı -50 °C….. 199,9 °C

arasındaki ölçümleri yapmalıdır.

Kararlığı pH 0,01ve 0,001
mV 0,1 mV
sıcaklık 0,1 °C

Doğruluk pH 0,002 pH
mV -0,1…+0,1 mV
sıcaklık -0;1…+0,1 °C

Sıcaklık kompanzasyon kademesi -5…+110 °C

8) Cihaz 12V adaptör uyumlu olmalıdır.

9) Cihaz tarih ve saat ile birlikte 200 test sonucu için dahili veri kaydı yapabilmelidir.

10) Cihaz opsiyonel olarak veri kayıt kapasitesini 450veya 900 kadar genişletebilmelidir.

11) Cihaz sonuç ve kalibrasyon bilgilerini saklayan devamlı hafızaya sahip olmalıdır.

12) Cihazda PC ve standart printer bağlantısı için RS-232 çıkışı olmalıdır.

13) Cihazın prob girişleri platin veya altın kaplama olmalıdır krozyona uğramamalıdır.

14)Cihazın prob girişleri soketli olmalıdır .Ölçüm esnasında prob yuvasından çıkmamalı ve oynamamalıdır.

15) Cihazın probu cam dışı plastik korumalı olmalıdır.

16) Cihazın dış yüzeyi plastik olmalıdır ve su geçirmemelidir.