Blog

CE Test Cihazları

Elektriksel Güvenlik Test Cihazları (CE Test Cihazları)

Elektrikli cihaz kullanan kişilerin can  güvenliğini  akım, gerilim gibi tehlikelerden korumak amacıyla alınan önlemlere CE testleri olarak tanımlayabiliriz. Fabrikalarda seri üretimi yapılan  cihazların  tasarım ve üretim hataları durumunda  o cihazı kullanan kişinin can güvenliği  tehlikeye girebilir. Bu nedenle cihazların denetlenmesi,  ölçülmesi  ve kontrolleri amacıyla yapılan testleri  CE Test Cihazları yapabilmektedir. CE Test Cihazları aşağıdaki testleri yapabilmektedir.

  1. CE Test Cihazı yüksek gerilim testi yapabilmektedir.
  2. CE Test Cihazı kaçak akım testleri yapabilmektedir.
  3. CE Test Cihazı ile üç farklı dokunma kaçak akımı, toprak kaçak akımı yerine kaçak akım testlerinin tümünü yapabilirsiniz.
  4. CE Test Cihazı izalasyon testi yapabilmektedir.
  5. CE Test Cihazı toprak sürekliliği testini yapabilmektedir.
  6. CE Test Cihazı ile fonksiyonel testleri yapabilirsiniz.

CE Test Cihazları

  1. METREL MI-2170 CE Test Cihazı
  2. METREL MI-3305 CE Test Cihazı
  3. METREL MI-2094 CE Test Cihazı