Şartnameler

LCR Metre El Tipi Escort 132A Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz en az 19.000 (on dokuz bin) sayımlı olup autorange (Otomatik Skala Ayarı) özelliği olmalıdır ve istenildiği taktirde manuel kademe ayarı olmalıdır
 2. Cihaz gerektiğinde bilgisayara bağlananılabilir (RS-232) özellikte olmalıdır
 3. Cihazın Ekranı LCD olmalıdır
 4. Cihaz Çift Gösterge özeliği olmalıdır
 5. Cihazın  Test Frekansı 120Hz/1kHz olmalıdır
 6. R,L,C,D,Q Ölçümü
 7. Cihazın Palalel ve Seri Kullanım Modu olmalıdır
 8. Cihazın Relative Modu özelliği olmalıdır
 9. Cihazın Kendi Kendine Kalibre Edebilme Özelliği olmalıdır
 10. Cihazın Tolerans Modu (1%, 5%, 10%) olmalıdır
 11. Cihaz en az 9MW (dokuz)Mega ohm ‘a  kadar direnç ölçmesi yapmalıdır. Ve cihazın çözünürlüğü maksimum 0,002W olmalıdır
 12. Cihaz en az 9mF(dokuz) mili farat ‘a kadar frekans ölçmesi yapmalıdır Ve cihazın çözünürlüğü maksimum 0,2pF olmalıdır
 13. Cihaz en az 990H(dokuzyüzdoksan henri) ‚ye kadar endüktans ölçmesi yapmalıdır Ve cihazın çözünürlüğü maksimum 0,1mH olmalıdır
 14. Cihaz Max, Min ve Ortalama Ölçüm yapma özelliği olmalıdır
 15. Cihazın Otomatik Kapanma özelliği olmalıdır
 16. Cihazın Düşük Pil Uyarısı gösterme özelliği olmalıdır
 17. Cihazla birlikte 220V bağlantı adaptörü verilmelidir.