ISO 9001ISO 14001ISO 18001ISO 17025
TestOne Multimetre, Osiloskop, Pens Ampermetre, İzolasyon Meğeri, Kalibratör, Ölçü aleti, Ohmmetre, Meger, Datalogger ve Termal Kameralar

Kaçak Akım Ölçer pensampermetre Finest 157 Teknik Şartnamesi

1. Bu cihaz kaçak akım ölçümünde kullanılacaktır.
2. Cihaz en fazla 1mA çözünürlüğe sahip olmalıdır.
3. Cihazın filtreleme sistemi olmalıdır.
4. Cihaz gerilim,Direnç, Kısa Devre Ölçümlerini yapabilmelidir.
5. Cihazın Filtreleme Fonksiyonu olmalıdır.
6. Cihazın hold özelliği olmalıdır.
7. Cihazın minimum çene çapı 32mm Olmalıdır.