Şartnameler

Kaçak Akım Ölçer pensampermetre Finest 157 Teknik Şartnamesi

1. Bu cihaz kaçak akım ölçümünde kullanılacaktır.
2. Cihaz en fazla 1mA çözünürlüğe sahip olmalıdır.
3. Cihazın filtreleme sistemi olmalıdır.
4. Cihaz gerilim,Direnç, Kısa Devre Ölçümlerini yapabilmelidir.
5. Cihazın Filtreleme Fonksiyonu olmalıdır.
6. Cihazın hold özelliği olmalıdır.
7. Cihazın minimum çene çapı 32mm Olmalıdır.