Şartnameler

İletkenlik Ölçer Elmetron CC-401 Teknik Şartnamesi

 1. Cihazın tüm ölçüm kademeleri saf ve tuzlu sular için geçerlidir.
 2. Cihaz 0.01…..19.9999 kademelerde sabit K tanıtımı yada tampon çözelti ile kalibrasyon yapılabilmelidir.
 3. Cihazın a katsayısı genişliği aralığı %0…%10 ºC arasında olmalıdır.
 4. Cihaz otomatik veya manuel sıcaklık kompanzasyonuna sahip olmalıdır.
 5. Cihaz 0.2/1.0 kademede TDS katsayı tanıtımı ile TDS sayım özelliğine sahip olmalıdır.
 6. Cihaz iletkenlik ölçümünü ms olarak yapabilmelidir.
 7. Cihaz aynı anda iletkenlik ölçümü ve sıcaklık ölçümü yapabilmelidir.
 8. Cihaz iletkenlik ölçümünü 0 …..1999.9 mS/cm aralığında otomatik olarak yapabilmelidir.
 9. Cihaz -50 / 199.9 °C aralığında sıcaklık ölçümünü yapabilmelidir.
 10. Cihazın hata payı % 0.1 olmalıdır.
 11. Cihazın iletkenlik probu ve sıcaklık probu farklı olmalıdır.
 12. Cihazın iletkenlik probu cam olmalıdır.
 13. Cihaz 200 adet saat ve sıcaklık kayıtları ile hafızada tutmalıdır.
 14. Cihaz yapılan son yapılan kalibrasyon değerlerini hafızada tutmalıdır.
 15. Cihaz PC ve RS-232 çıkışına sahip olmalıdır.
 16. Cihaz pil veya adaptör ile çalışabilmelidir.
 17. Cihaz opsiyonel olarak tuzluluk ölçümüde yapabilmelidir.
 18. Cihazın ekranı geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.
 19. Cihazın tuşları dokunmatik olmalıdır.
 20. Cihaz su geçirmez olmalıdır.
 21. Cihazın prob girişleri altın ve platin kaplama olmalıdır sıvı dökülmelerine karşı korumalı olmalıdır.
 22. Cihazın prob girişleri soketli olmalıdır.
 23. Cihazın ölçüm çözünürlüğü ayarlanabilir virgülden sonra 2 ve 3 basamaklı olmalıdır.