ISO 9001ISO 14001ISO 18001ISO 17025
TestOne Multimetre, Osiloskop, Pens Ampermetre, İzolasyon Meğeri, Kalibratör, Ölçü aleti, Ohmmetre, Meger, Datalogger ve Termal Kameralar

VANGUARD ATRT-03 Üç Faz Çevirme Oranı Ölçer

Sağlam yapıda, saha şartlarına dayanıklı 3 fazlı trafo çevirme oranı ölçer.  

Açıklama

TÜRKÇE MENÜ!!!  TÜRKÇE KULLANIM.

Otomatik Üç-Faz Trafo Çevirme Oranı Test Cihazı

ATRT–03 Vanguard’ın ikinci jenerasyon microprocessor tabanlı, otomatik, üç-fazlı trafo çevirme oranı test cihazıdır. Bu hafif ve sağlam cihaz elektrik dağıtım şebekelerindeki trafoların testi için dizayn edilmiştir.

ATRT–03 trafo çevirme oranını IEEE C57.12.90 ölçüm metodunu kullanarak ölçer. ATRT–03 eksitasyon test voltajını trafonun üç primer sargısına gönderir. İndüklenmiş sekonder voltaj algılanır ve trafo çevirme oranı hesaplanır. ATRT–03 0,8 den 15.000 e kadar çevirme oranlarını ölçebilir. ATRT-03 ölçüm doğruluğunu sağlamak için, her ölçümden önce ,ölçü devresi kalibrasyonunu kendiliğinden yapar.Bu yüzden sıcaklık kompanzasyonu veya herhangi bir ayarlama gerektirmez.ATR-03’ün çevirme oranı ölçüm doğruluğu 0.1% veya daha iyidir.

ATR-03 test kabloları arasında geçiş yapmaya gerek kalmaksızın her trafo tipi için özel test menüsünü kullanarak çevirme oranı ölçümü yapabilirsiniz(Ör. Delta-delta, Y-y, Y-Delta veya Delta-Y gibi).Aynı zamanda ATRT-03 ATRT–03 trafo tipi algılama özelliği ile ANSI, CEI/IEC ve Avustralya standartlarında tanımlı 67 trafo tipini algılar ve test eder.

ATRT-03, test kablolarının kazara yanlış bağlanmasını önlemek için( Örn. H ve X kablolarının ters bağlanılması gibi) trafoyo tam test gerilimini uygulamadan önce düşük seviyede test gerilimi uygulayarak test kablosu bağlantısını doğrular.

ATRT-03, çevirme oranı ölçümüne ek olarak eksitasyon(uyarma) akımını (mili amper olarak) ve sargı faz açılarını da ölçer.ATRT-03 üç farklı test gerilimini (100Vac, 8Vac, 4Vac) sahiptir. Bu sayede güç trafolarının yanı sıra, gerilim trafolarını ve akım trafolarının da çevirme oranını ölçebilirsiniz.

ATRT-03 ölçüm öncesinde, trafo etiket voltajındaki değerleri kullanarak temel çevirme oranını hesaplar ve ölçülen değer ile karşılaştırarak çevirme oranı yüzde hatasını otomatik olarak verir.

Trafo çevirme oranı, eksitasyon akımı ve faz açısı cihazın geniş arka ışıklı LCD ekranından okunur.

ATRT–03 S2 kendi başına kullanılabildiği gibi bilgisayar kontrollü olarak da kullanılabilir. Cihaz alfa nümerik tuş takımı ve dönen anahtarla kolayca kullanılabilir. Bilgiler arka ışıklı 64×128 dot grafik ekran vasıtasıyla gün ışığında da az ışıklı ortamda da görülebilir. Test raporları 4,5 inclik bütünleşik yazıcı vasıtası ile sahada yazdırılabilir. ATRT–03 S2 112 test kaydını ve 128 test planını hafızasında tutar. Test kayıtları veya test planları herhangi bir PC ya da dizüstü bilgisayara RS232, USB Portu ve USB bellek girişi ile kolayca gönderilebilir veya alınabilir.

Kullanıcı Arayüzü

ATRT–03 arka aydınlatmalı (4 satır 20 karakter) dot grafik ekrana sahiptir ve bu ekran gün ışığında da ve az ışıklı ortamda da görülebilir. Test sonuçları ekranda trafo çevirme oranı, eksitasyon akımı, faz açısı ve yüzde hata olarak görülür. Cihaz sağlam, 16 tuşlu, membran tuş takımı ve dijital dönen anahtarla kontrol edilir.

Bilgisayar Arayüzü

ATRT-03 ile birlikte gelen PC yazılımı kullanılarak, cihaz RS232 veya USB portu vasıtasıyla bilgisayardan kontrol edilebilir. Bu yazılım vasıtasıyla PC den test yaptırılabilir, test sonuçları PC ye kaydedilebilir. Test sonuçları daha fazla analiz için Excel, pdf ve de transfer edilebilir.

Test Kayıt Kapasitesi

ATRT–03, 200 adet test kaydını dahili hafızasında depolar, her test kaydı 99 adet çevirme oranı, eksitasyon akımı, faz açısı ve etiket voltaj okuması içerir. Test kayıtları cihaz üzerinden tekrar çağrılabildiği gibi PC ye de gönderilebilir.

Trafo Test Planları

ATRT–03 S2 128 trafo test planını Flash EEPROM hafızasında depolar. Bir trafo test planı her kademedeki(tapdaki) trafo etiket voltajlarından oluşur. Etiket voltajları temel alınarak hesaplanan çevirme oranı ile ölçülen çevirme oranı karşılaştırılır ve kıyaslanır. Test planının çağrılması ile trafo çabukça test edilir ve çevirme oranı GEÇTİ/KALDI raporu görülebilir. Test planı PC yazılımı ile de kolayca üretilebilir ve RS232C arayüzü ile kolayca cihaza gönderilebilir.

Termal Yazıcı

Cihaza monteli 4,5 inc termal yazıcı vasıtasıyla test sonuçları sahada yazdırılabilir.

 

   

Ürün Özellikleri

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

Etiketler: