Şartnameler

Masa Tipi LCR Metre 100kHz Hioki 3522-50 Teknik Şartnamesi

 1. Cihazın test frekansı en fazla 2 mHz(ikimiliHz) ile en az 99kHz (DoksandokuzkiloHertz) aralığında ayarlanabilmelidir.
 2. Cihaz Dört terminalli ölçüm metoduna göre ölçüm yapmalıdır.
 3. İstendiği taktirde 40V DC Bias Voltajı olmalıdır.
 4. Cihaz Z,Y,θ,Rp,Rs,G,X,B,Cp,Cs,Lp,Ls,D(Tand),Q Ölçümü yapabilmelidir.
 5. Cihaz 0,3200pF ile 370.00mF arasında Kapasite Ölçebilmelidir.
 6. Cihaz 16nF ile 750kH arasında Endüktans ölçebilmelidiri
 7. Cihazın çıkış frekansı 50 Ohm Olmalıdır
 8. Cihazın ekranı minimum 90000 sayım Işıklı Ekran olmalıdır.
 9. Cihazın hafızası olmalıdır.
 10. Cihaza istendiği taktirde Printer bağlanabilmelidir.
 11. Cihaz istendiği taktirde RS-232 Bağlantısı olmalıdır.
 12. Cihaz minimum 5ms hızında olmalıdır.
 13. Cihaz minimum 3(üç) yıl garantili olmalıdır.

Cihaz istendiği taktirde aşağıdaki opsiyonel aksesuarları olmalıdır

1. Dört Terminalli Probu
2. Pincher Probu
3. Text fixture (Kablo ile Bağlantı)
4. Text fixture (Direk Bağlantı)
5. SMD Text Fixture
6. DC Bias Voltaj Ünitesi (±40V DC)
7. DC Bias Akım ünitesi (±2A DC)
8. GPIB bağlantı arabirimi
9. RS-232 Bağlantı Arabirimi
10. Printer