Şartnameler

4 Uçlu Profesyonel Mikroohm Metre Hioki 3541 Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz Küçük dirençleri ölçmek için kullanılacaktır.
 2. Cihazın çözünürlüğü maksimum 0.2 Mikroohm olmalıdır.
 3. Cihaz ile 90M Ohm a kadar direnç ölçümü yapılabilmelidir.
 4. Cihazın Compratör (Karşılaştırıcı ) özelliği olmalıdır.
 5. Cihazın ısı doğrulama sistemi olmalıdır.
 6. Aynı cihazla Isı ölçümü de yapılabilmelidir.
 7. Cihaz Dört Telli Ölçüm metoduna göre ölçüm yapmalıdır.
 8. Cihazın Otomatik ve manual kademesi olmalıdır.
 9. Cihazın I/O çıkışı olmalıdır.
 10. Cihaz 0.7 sn de ölçüm alabilmelidir ve hatası maksimum 75 ppm olmalıdır.
 11. Cihaz ısı ya göre direnç değerini gösterebilme özelliğine sahiptir.
 12. Cihazın kendine ait hafızası olmalıdır. Minimum 20 değeri hafızasına kaydedebilmelidir.
 13. Cihazın kendi kendine kalibre edebilmelidir.
 14. Cihazın ısı ölümü pt-100 ü desteklemelidir.
 15. Cihazın üzerinde GP-IB ve RS-232 Arabirimi olmalıdır.
 16. Cihaz pillerle ve 220 V ile çalışabilmelidir.
 17. Üretici firmamın ISO sertifikasına sahip olmalıdır.
 18. Distribütör firma TSE Belgeli olmalıdır.