Şartnameler

1000V İzolasyon Megeri Hioki 3153 Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz  minimum 125 V DC gerilim şekilde ölçüm yapabilecektir.
 2. Cihaz 250V,500V ve 1000V kademeleri olmalıdır
 3. Cihaz 1000V kademesinde minimum 3500M ohmu ölçmelidir.
 4. Cihaz minimum 1 dakika ile devamlı gerilim verebilmelidir.
 5. Cihaz AC gerilimide Ölçebilmelidir.
 6. Cihazın kendi üzerinde hafızası olmalıdır. Ve bu hafıza minimum 15 değeri kaydedebilmelidir.
 7. Cihazın Ekranı ölçümleri hem Dijital olarak gösterebilmeli hemde Analog Bargraf olmalıdır
 8. Cihaz minimum 3 ( üç ) yıl garantili olmalıdır.
 9. Cihazla birlikte ölçüm probları verilmelidir.
 10. Cihazın ağırlığı maksimum 700 (yediyüz) gr mı geçmemelidir.
 11. Üretici firmamın ISO sertifikasına sahip olmalıdır.
 12. Distribütör firmanın Teknik servisi TSE Belgeli olmalıdır.
 13. Cihaz minimum 3 yıl garantili olmalıdır.